УКРАИНА

Олександр Удовіченко: За борги по зарплатах відповідальність мають нести власники підприємств

 

Голова Полтавської облдержадміністрації

 

Чи можна, на Ваш погляд, вирішувати проблему від’ємної демографічної динаміки в окремо взятому регіоні? Якщо так, то яким чином?


Подолання демографічної кризи, що склалася, безпосередньо пов’язано з успішною реалізацією комплексу реформ у країні, соціальних ініціатив Президента України та Уряду, що в перспективі підвищить рівень життя населення, поліпшить демографічну ситуацію в Україні.

Дійсно, у Полтавській області, як і у всіх розвинених країнах Європи та Америки, існує проблема зменшення населення. У 2012 році зменшення населення в області сягнуло 9,6 тис. осіб. Але є позитивні тенденції щодо скорочення розриву між народжуваністю та смертністю за рахунок зменшення смертності та збільшення народжуваності одночасно. Зменшенню смертності сприяє підвищення якості охорони здоров’я. Дійсно, на часі реформування медичної галузі. Результатом реформи має стати надання висококваліфікованої допомоги населенню у будь-якому куточку нашої області у встановлений нормативами час.

Аналізуючи статистичні дані останніх років, ми бачимо зростання народжуваності. Так, кількість народжених у 2012 році збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 468 дітей і становила всього 14635 малюків. Наприкінці 2012 року в області відкрито Полтавський обласний перинатальний центр, який відповідає європейським стандартам перинатальних технологій. Створення такого центру дасть можливість надавати високоспеціалізовану допомогу матері та дитині, що у підсумку зменшить дитячу і материнську смертність в області.

У минулому році зафіксовано міграційний приріст населення (214 осіб). В порівнянні з 2011 роком, коли було зафіксовано міграційне скорочення у кількості 339 осіб, є тенденція до збільшення. В області створюються належні умови для інтеграції мігрантів в українське суспільство. Зокрема, затверджено відповідний План заходів, розрахований до 2015 року.

Задля зменшення відтоку населення з області за кордон, а це 9,6 тис. осіб у 2012 році, ми працюємо над збільшенням кількості новостворених робочих місць. Протягом 2010-2012 років створено майже 18 тис. нових робочих місць. На тлі економічної кризи це яскраво ілюструє активізацію економічних процесів в області, і насамперед, розвиток виробництва.

Важливим є подолання негативних наслідків старіння населення. Саме пенсійна реформа має стати механізмом продовження активного життя громадян пенсійного віку, створити умови для реалізації їхнього творчого й трудового потенціалу, використання досвіду. На виконання соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича вже з початку 2012 року середня пенсія в області поетапно підвищилася з 1166 грн. до 1369 грн., тобто на 203 грн. або на 17,4%. Майже втричі (з 264 тис. осіб до 74,7 тис. осіб) зменшилася кількість громадян, які отримують пенсію нижче 1 тис. грн.

Тобто, ці далеко не вичерпні штрихи, що характеризують демографічну ситуацію, вказують на позитивні тенденції. І ті зусилля, які докладають Президент і Уряд у здійснення соціальної політики, підкріплені активними діями на місцях, призведуть до покращення життя людей і в результаті поліпшаться і демографічні показники.

 

 

Як Ви ставитеся до ідеї, щоб держава в особі ОДА взяла на себе всі боргові зобов’язання по зарплатах, одноразово погасила їх, а вже потім запитувала з боржників сама, знявши цей тягар з плечей найманих працівників? (Ціна питання – всього лише 894 млн. грн.; на підготовку до Євро-2012 країна витратила грошей в 47 разів більше).


Органами виконавчої влади постійно вживаються заходи щодо ліквідації зарплатних боргів. З 2010 року заборгованість на підприємствах області зменшилася на 19,5 млн. грн. Станом на 1 лютого 2013 року борги мають 20 економічно активних підприємств області на суму 4,9 млн. грн. Тільки за січень поточного року заборгованість на зазначених підприємствах зменшилася на 19%.

Вважаю, що за борги по зарплатах відповідальність мають нести власники підприємств, а держава має створювати умови для розвитку економіки.

У вирішенні проблеми погашення зарплатних боргів необхідно застосовувати механізм упередження їх виникнення на ранніх стадіях. Лише системна робота міністерств, галузевих управлінь облдержадміністрації, податкових і контролюючих органів буде давати відчутний результат і таке ганебне для нашого суспільства явище як зарплатні борги буде викоренене назавжди.

 

 

Як Ви ставитеся до ідеї бюджетного федералізму? Чи вважаєте Ви продуктивними міжбюджетні відносини, що склалися сьогодні, коли в центрі консолідується до трьох четвертих загальних доходів країни, а делеговані органам місцевого самоврядування повноваження фінансуються за залишковим принципом? (Зокрема, в поточній версії бюджета-2013 недофінансування повноважень складає 30 млрд. грн.).


Останнім часом навколо проблеми продуктивності міжбюджетних відносин, коли на рівні державного бюджету консолідуються значні доходи країни, досить багато полеміки. Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні, браку фінансових ресурсів органів місцевої влади і нестабільності їхніх доходних джерел стояли на порядку денному протягом усіх років незалежності. Започатковані Президентом реформи, зокрема, адміністративна, податкова поступово сприяють вирішенню цих проблем, хоча ми стоїмо лише на початку цього шляху.

Полтавська область — одна із областей-«донорів» — зацікавлена в децентралізації державних фінансів. Так, за 2012 рік в Полтавській області до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 21,3 млрд. грн. податків і зборів, а видатки місцевих бюджетів області становлять 7 млрд. грн. При цьому забезпечити в повному обсязі навіть захищені статті видатків в місцевих бюджетах області надзвичайно складно. А якщо говорити про видатки розвитку, то вони взагалі надзвичайно централізовані і в більшості випадків розподіляються міністерствами.

В подальшому протягом року існує практика перерозподілу значного обсягу видатків з держбюджету у вигляді різного роду додаткових трансфертів, умови надання яких визначаються центральними органами.

Крім того, щороку існує практика централізації видатків на придбання шкільних автобусів, придбання підручників, обладнання для закладів охорони здоров’я, номенклатура яких також визначається відповідними міністерствами.

Зрозуміло, що державний бюджет забезпечує фінансування заходів у певних галузях економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення — об´єктів народного господарства сфери монопольної діяльності держави, цільових науково-технічних програм, розвитку сфер некомерційного сектора економіки (освіти, охорони здоров´я, культури тощо). Але для забезпечення розвитку територіальних громад на принципах самостійності та ефективності необхідно вжити заходів, спрямованих на посилення фінансової основи місцевого самоврядування, збільшення питомої ваги доходів та видатків місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті держави.

 

 

Чи є у облдержадміністрацій способи допомогти працівникам підприємств в боротьбі за підвищення зарплат? На чиєму боці повинна виступити ОДА в разі конфлікту між хазяїном та найманими працівниками? (До прикладу, «Новий курс» Франкліна Рузвельта розширив права профспілок на шкоду інтересам роботодавців, що в кінцевому випадку призвело до значного зростання соціальних гарантій).


На мою думку, облдержадміністрація повинна забезпечувати комплексний підхід до вирішення питань, які виникають між роботодавцями та найманими працівниками і завжди виступати з позицій Закону. Для цього 20 лютого 2013 року було підписано Територіальну угоду між Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців, Полтавським регіональним відділенням Українського союзу промисловців і підприємців та Полтавською обласною радою професійних спілок на 2013-2015 роки.

Метою Угоди є створення умов для ефективного розвитку економіки, збереження, відтворення і розвитку трудового потенціалу, забезпечення соціальних гарантій і підвищення якісного життєвого рівня населення. Облдержадміністрація взяла зобов’язання щодо виконання підписаної Угоди.

Регулювання взаємовідносин на підприємствах також повинно відбуватися шляхом укладення галузевих угод, колективних договорів і, відповідно, виконання взятих зобов’язань як з боку профспілкових органів, так і роботодавців.

Багаторічна співпраця і поглиблення взаємовідносин саме у такому напрямку дають позитивні наслідки у підвищенні рівня заробітної плати. Так, реальна заробітна плата за 2012 рік в області зросла на 15,5% (в Україні — на 14,4%).

 

 

Наскільки, за Вашою оцінкою, може збільшитися площа оброблюваних сільгоспземель і обсяг продукції, що вирощується, у випадку скасування мораторію на купівлю-продаж цих земель?


Останніми змінами до земельного законодавства України запроваджено виготовлення «Проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни», якими передбачені жорсткі умови дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур — це і сівозміна, і внесення добрив для забезпечення балансу поживних речовин в ґрунті і підбір відповідних агрегатів для основного обробітку ґрунту на схилах та еродованих землях. Як бачите, всі ці зміни ніяким чином не зменшать обсяги валового виробництва продукції рослинництва, а навпаки, дадуть поштовх до його збільшення та покращення якості. При цьому велика увага приділятиметься збереженню та відновленню родючості ґрунтів.

Тому, можу Вас запевнити, що скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель аж ніяк не вплине на обсяги оброблюваних сільгоспземель та обсяги виробництва сільськогосподарської продукції.

 

 

Чи близька Вам ідея виборності губернаторів – для зміцнення місцевого самоврядування?


В Україні на сьогодні склалася така модель місцевої влади, яка гарантує баланс інтересів держави і місцевих громад.

Державою гарантовані права громад на самоврядування. Діють місцеві ради, громадяни обирають депутатів місцевих рад.

Час ставить перед громадами різні проблемні питання, які потребують вирішення. І облдержадміністрація всіляко сприяє їх розв’язанню. Ми робимо все, аби громади розвивалися, використовуючи як державні кошти, внутрішні резерви, так і міжнародні гранти.

Президент України вимагає від виконавчої влади при здійсненні тих чи інших дій, що стосуються громад, місцевого самоврядування проводити широкі консультації з громадськістю, обговорювати проблеми і шляхи їх вирішення з населенням. І ми це робимо.

Проте, принциповим елементом керованості регіонів, реалізації на місцевому рівні основних засад державної політики, є збереження існуючої адміністративної моделі, при якій голови місцевих адміністрацій призначаються. Така модель забезпечує баланс інтересів держави і громад, водночас забезпечує дієвість вертикалі виконавчої влади згори донизу, безперебійне функціонування державних інституцій. Зміна моделі потягне за собою зменшення ступеня керованості регіонами, що, на мою думку, є недопустимим у перехідних умовах впровадження реформ.

властьвлада деньги гроші стиль жизнистиль життя hi-tech hi-tech спорт спорт мир світ общество суспільство здоровье здоров'я звезды зірки
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus