УКРАИНА

Интернет Ассоциация Украины призывает внести изменения в законопроект о борьбе с «детским порно»

0

0

Интернет Ассоциация Украины обращается с открытым письмом к руководству парламента по поводу внесения изменений в законопроект №3271 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно противодействия распространению детской порнографии)». Об этом говорится в письме, текст которого есть в распоряжении «proUA».

Приводим полный текст документа:

«Верховною Радою України 22.10.2009 р. було прийнято у першому читанні законопроект № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)». Цим законопроектом пропонується посилити протидію розповсюдженню дитячої порнографії, в тому числі «з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій», шляхом внесення відповідних змін до Законів України «Про телекомунікації», «Про захист суспільної моралі» та Кримінальний кодекс України.

Інтернет Асоціація України поділяє стурбованість авторів законопроекту фактами втягування неповнолітніх у злочинну діяльність у сфері обігу порнографічної продукції. Разом з тим ми, як фахівці у сегменті телекомунікацій і передачі даних через мережу Інтернет, звертаємо Вашу увагу на невідповідність ряду положень законопроекту № 3271 Конституції України, іншим нормам чинного українського, а також європейського законодавства у цій сфері та пропонуємо внести відповідні зміни до законопроекту № 3271 під час розгляду його у другому читанні з огляду на наступні зауваження.

1. Термінологія законопроекту потребує узгодження з відповідними положеннями українського законодавства та ратифікованими Законами України актами міжнародного права.

Зокрема, йдеться про необхідність узгодження запропонованого у законопроекті визначення «продукція порнографічного характеру, створена за участю дитини або з використанням її образу» з термінологією Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої Законом України №2824-IV від 07.09.2005 р. Вказане визначення є новоствореним у чинному законодавстві України та за змістом відповідає поняттю «дитяча порнографія», яке зафіксоване у наведеній Конвенції про кіберзлочинність. З огляду на це, ми пропонуємо виключити із законопроекту № 3271 вказане визначення, а застосувати визначення «дитяча порнографія», яке зафіксоване в Конвенції про кіберзлочинність.

Також необхідне узгодження визначення терміну «інформаційно-телекомунікаційні системи» з термінологією статті 9 Конвенції про кіберзлочинність та статті 1 Закону України «Про телекомунікації», у яких вживається поняття «комп’ютерні системи» або «телекомунікаційні мережі».

З огляду на невідповідність терміну «інформаційно-телекомунікаційні системи» прийнятим в українському законодавстві визначенням, зважаючи на доцільність застосування принципу технологічної нейтральності та беручи до уваги доцільність розширення кола суб’єктів, відповідальних за поширення продукції, яка містить дитячу порнографію, ми пропонуємо робити вказані визначення як «розповсюдження і пропонування доступу до вказаної продукції «будь-яким способом» у відповідних редакціях по змісту статей.

Звертаємо увагу розробників законопроекту на використання термінів, які не визначені законодавством у сфері телекомунікацій. Зокрема, вважаємо за доцільне виключити із законопроекту терміни «клієнт», «провайдери телекомунікаційних послуг», замінивши їх термінами «абонент», «провайдер телекомунікацій» відповідно до Закону України «Про телекомунікації».

2. Пропозиції законопроекту порушують принципи розподілу повноважень суб’єктів забезпечення національної безпеки.

Законопроект покладає на споживачів телекомунікаційних послуг обов’язок «повідомляти провайдерів телекомунікацій про виявлену в інформаційно-телекомунікаційних системах, в тому числі в мережі Інтернет, інформацію, пов’язану з насильством, порнографією, порушенням прав інтелектуальної власності тощо».

Це положення законопроекту фактично зобов’язує провайдерів телекомунікацій до прямого порушення Конституції України та законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про основи національної безпеки України», оскільки фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп є виключним завданням органів, які ведуть оперативно-розшукову діяльність.

Зокрема, згідно ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: «пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, є завданням оперативно-розшукової діяльності» і в той же час, згідно ст. 5 «проведення оперативно-розшукової діяльності… громадськими, приватними організаціями та особами забороняється».

Виключні функції правоохоронних органів щодо забезпечення правоохоронних функцій визначені також Конституцією України (ст.ст. 17,19) та Законом України «Про основи національної безпеки України».

З іншого боку, вимога законопроекту щодо покладання на споживача деякого обов’язку без визначення відповідальності за невиконання цього обов’язку не створює належних правових наслідків. Оскільки законодавством України встановлена відповідальність лише за приховування тяжких і особливо тяжких злочинів (ст. 396 Кримінального кодексу України).

З огляду на зазначене вважаємо недоцільною норму законопроекту щодо покладання на споживачів обов’язку повідомляти провайдерів та правоохоронні органи про виявлені ними порушення «в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Пропозиції законопроекту суперечать вимогам законодавства України у частині правового забезпечення обмеження доступу абонентів до відповідних ресурсів.

Законопроект має на меті розширити коло прав та обов’язків операторів і провайдерів телекомунікацій щодо вжиття заходів з обмеження доступу своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження незаконного інформаційного наповнення (контенту) на підставі вмотивованого подання правоохоронних органів.

Відповідно до положень Конституції України про особисті права та свободи людини і громадянина, згідно з вимогами Закону України «Про телекомунікації» (п.9 ст. 38) та нормами європейської правової практики, обмеження доступу абонентів до відповідних ресурсів повинно здійснюватися виключно на підставі рішення суду. Тому ми вважаємо доцільним внести відповідні зміни у текст законопроекту № 3271 при розгляді його у другому читанні.

4. Законопроект потребує конкретизації положень щодо збереження даних з урахуванням вимог Конституції України щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини та європейської правової практики.

Зважаючи на вимоги Конституції України щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3, 30, 31 і 34), а також беручи до уваги європейську правову практику, вважаємо за доцільне у вказаному законопроекті конкретизувати вимоги до інформації, яку зобов’язані зберігати провайдери телекомунікацій про з’єднання свого абонента без надання права Кабінету Міністрів України визначення терміну, порядку та переліку такої інформації.

Зокрема, пропонуємо, щоб оператори, провайдери телекомунікацій протягом 10 днів зберігали дані про всі з’єднання своїх абонентів з мережею Інтернет в обсязі, достатньому для ідентифікації терміну з’єднання, абонента або пункту закінчення телекомунікаційної мережі відповідного оператора, провайдера телекомунікацій.

Вказані пропозиції розроблені відповідно до впровадженої в країнах Європейського Союзу Директиви 2006/24/ЄC Європейського парламенту та Ради Європи від 15 березня 2006 р. «Про збереження даних, створених або оброблених при наданні загальнодоступних послуг електронних повідомлень або громадських мереж зв’язку, та внесення поправок в Директиву 2002/58/ЄС».

Ми підтримуємо висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 19.06.2009 р. про те, що пропозиція законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності за «зберігання ... у будь-якій формі та у будь-якій спосіб» продукції, що містить дитячу порнографію, є невиправданою, і вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до тексту законопроекту при розгляді його у другому читанні. Це особливо важливо стосовно комп’ютерних систем та телекомунікаційних мереж з огляду на ту обставину, що можливості технологій дозволяють дистанційно здійснити запис відповідного контенту до комп’ютерної системи без відома її власника.

Пропонуємо внести відповідні зміни і доповнення до законопроекту № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)» в редакції, що запропонована нами у порівняльній таблиці до Проекту Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії) (додається).

Враховуючи велику суспільну вагу питання, закликаємо Вас не допустити порушення конституційних прав громадян, дослухатися до думки фахівців у галузі інформаційних технологій та телекомунікацій і не допустити створення непрозорого механізму, який дозволить владним структурам на свій розсуд маніпулювати учасниками українського ринку доступу до мережі Інтернет. Адже лише професійний підхід до справи протидії правопорушенням у мережі Інтернет буде сприяти досягнення задекларованої цілі викорінення злочинності у цій сфері».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus