УКРАИНА

Петр Симоненко: «Если режим будет действовать вне закона, мы ответим адекватно».

0

0

В «proUA» состоялся чат с лидером Компартии Украины Петром Симоненко

Ламер: Петро Миколайовичу, які олігархи більш прихильні до лівої ідеології: СДПУ(о)-шні чи БЮТ-івські?

Проблема політичних уподобань - це проблема особистості конкретної людини. Але залежно від майнового стану і визначається ставлення людини до тих принципових речей, які хвилюють суспільство. Залежно від цього, визначається його відношення до проблем державного будівнитва, розвитку економічного базису, проблем освіти, охорони здоров"я. Що відрізняє представників лівої ідеї від олігархів, як виразників інтересів капіталу? Вони використовують владу для того, щоб збагачуватися, перетворюючи інститут влади у комітет по управлінню їхнім майном.

Представники лівих партій і лівої ідеології ведуть боротьбу за принципи справедливості, рівності і таким чином, формуючи владу, вони спрямовують її діяльність на захист прав і свобод кожної людини, незалежно від їхнього майнового стану. Ліві політичні сили все роблять для того, щоб власність не використовувалась для експлуатації конкретної людини.

Коли ви говорите про прихильність олігархів до лівої ідеології, то мені здається, що ви говорите тільки про те, що під час виборів вони використовують ліву риторику для того, щоб у черговий раз обдурити виборців. Пообіцяти вирішити ті болючі проблеми, які хвилюють пенсіонерів, жінок, студентів, молодь, працюючих і безробітних. Для них це не означає виконати, що вони обіцяють під час виборів. Завершаться вибори, і вони зразу забудуть про свої обіцянки.

З різних причин члени тих чи інших партій, в даному випадку ви говорите про СДПУ і БЮТ - вони також різні за майновим станом. Проблема так званих партій потужного капіталу полягає в тому, що вони у переважній більшості є політико-бізнесовими проектами. Але і серед цих партій є прості люди. Які з тих чи інших причин, сподіваючись на задоволення своїх потреб у складі цієї партії, не завжди точно визначають, що Україна - вже не радянська, Україна - вже не соціалістична. В Україні точиться жорстка класова боротьба.

Те, що соціал-демократична партія (об"єднана) приєдналася до блоку лівих та ліво-центристських сил та підтримала головні ідеї виборчих перегонів 2010 року: відсторонення помаранчевого режиму від влади, зупинення приватизації, зміну внутрішньої і зовнішньої політики, покращення співпраці з братніми народами Росії та Білорусії, а головне - повернення України на соціалістичний шлях розвитку - дає мені підстави говорити про те, що в нових історичних умовах у керівництва цієї партії є розуміння того, що досвід комуністів Китаю, В"єтнаму, який базується на об"єднанні інтересів держави і особистості, держави і приватного капіталу, дає їм підстави брати участь у блоці лівих та ліво-центристських сил.

Коммунист-подпольщик: Уважаемый Петр Николаевич! С воодушевлением прочитал Ваш бестселлер «Государство, религия, народ и коммунисты». В связи с чем возник вопрос по существу: как нам - коммунистам - вести пропаганду великих идей Маркса-Ленина в странах с преимущественным преобладанием населения, исповедующим агрессивную католическую веру?

Поелику, как я понял из Вашего фундаментального труда, католицизм пытается разрушить историческое православно-коммунистическое единство на исторической каноничной территории РПЦ-ВКП(б), то означает ли это то, что идеи коммунизма изначально неприемлемы в самых развитых странах Европы, которые в основном и являются католическими? Хотя сам Карл Маркс утверждал, что те же католические Германия и Франция более приспособлены для обустройства коммунизма, нежели наша отсталая Родина. Заранее спасибо за конкретный ответ.

- Уважаемый автор вопроса, я предлагаю Вам выйти из подполья. Еще раз внимательно прочитать данную брошюру. И посмотреть на реалии в Украине.

1. В данной брошюре, опираясь на исторический опыт, обьективно оценены события, произошедшие в 20-30 годах прошлого столетия. Мы, коммунисты Украины, на пленуме Центрального Комитета партии приняли соответствующее решение о путях сотрудничества с верующими и Церковью. И извинились перед верующими за те трагические страницы нашей истории, которые имели место.

2. Основой для сотрудничества с верующими являются проблемы, которые волнуют многих. Это проблемы морали, нравственности, отношение к старшим, забота о молодежи. Это проблемы, которые нашли отражения в Библии и Евангелии. «Не убей», «Не укради», «Возлюби ближнего»...

3. Мы также учитывали, что в обществе по различным оценкам социологов до 37 процентов населения относит себя к верующим.

4. В Украине в связи с тем, что это многонациональное государство, давно сформировались и действуют различные конфессии, которые являются традиционными для нас. Мы с глубоким уважением относимся к чувствам верующих и своей политической деятельностью пытаемся защитить их право на свободу совести и вероисповедание.

5. Начало строительства независимого государства Украина сопровождалось кровопролитием верующих. Речь идет о православных, которых изгоняли из храмов ( таким образом было забрано около 2000 храмов у канонического православия Украины), вмешательство политиков привело к расколу в православии, гражданин Ющенко пытается навязать православным Украины идею поместной церкви. Таким образом становится очевидным, что в дела Церкви вмешиваются должностные лица и таким образом грубо нарушают Конституцию Украины.

6. Навязывая фашизацию общества, реабилитируя преступников периода Великой Отечественной войны - бандеровцов, мельниковцев, оуновцев, УПА - всячески поддерживая греко-католическую церковь, деятельность которой в годы Великой Отечественной войны была осуждена, по сути осуществляется экспансия католицизма на территорию Украины. Вот это и нашло отражение в данной брошюре. И, уважаемый автор вопроса, надеюсь, что Вы по моим рекомендациям по-новому взглянете на содержание прочитанного.

Рысь: Уважаемый Петр Николаевич. Чем было продиктовано создание избирательного блока с такими личностями, как Волга и Николаенко? Как известно, Волга голосовал за откровенно антисоветсткое и русофобское решение о признании «голодомора» геноцидом, а Николаенко был министром оранжевого правительства и проводил украинизацию образования и пропаганду фашистов в учебниках. И еще один вопрос. Не считаете ли Вы, что в списки по квотам этих партий будут попадать за деньги? Как это скажется на качестве фракции КПУ в парламенте?

- Уважаемый автор вопроса, как Вы знаете, товарищи Волга и Николаенко работали в составе фракции Социалистической партии Украины в Верховной Раде. Их позиция, а также конкретные голосования определялись либо программными документами данной партии, либо решением фракции. В дальнейшем по различным причинам они вышли из этой партии и фракции. И создали политические партии Союз левых сил и Справедливость.

Их присоединение к идее Компартии о единстве действий левых сил определялось желанием удовлетворить запросы многих наших избирателей о создании такого блока. Таким образом мы возвращаем нашим избирателям веру в то, что их голоса в поддержку единого кандидата от левых не пропадут зря.

Вопрос о формировании списка на выборы в местные советы и Верховный Совет Украины будет принципиально рассматриваться политическим советом блока при подготовке к соответствующим выборам.

RBC: Петро Батькович партії необхідні радикальні зміни, фундаментальні концептуальні внутрішні реформи. Їх нема, а тільки починається активність перед виборами. Чому коли приїджала делегація коммуністичної партії КНР ви з ними не зустрілися?

- По-перше, питання щодо зустрічі з делегацією КНР має відношення до протоколу. Це була делегація не Компартії, а делегація країни. Ми раді тому, що перебування наших товаришів в Україні дає можливість «нашим можновладцям» ще раз проаналізувати успіхи боротьби з кризою у Китаї.

По-друге, я вам рекомендую хоча б почитати наші газети та ті матеріали, які сьогодні друкує Комуністична партія України. Я рекомендую Вам прочитати і ті книжки, автором яких є я: «Влада і опозиція», «Бідні і багаті», «Праця і капітал», «Народовладдя», «Нова економічна політика України», «Національна ідея України» та ряд інших, у яких ви й знайдете відповіді на Ваші питання.

Юхим: Яка Ваша точку зору на інформацію щодо пов’язаних з фірмою «Софтлайн» звинувачень у корупції формально головного її поборника в парламенті – Калетника?

- Шановний Юхим, ми стикаємось з Вами з фактами жорсткої боротьби капіталу проти комуністів. Член нашої фракції, голова комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочиністю і корупцією веде жорстку боротьбу за відстороненя від посади міністра юстиції Оніщука. Який, користуючись службовим становищем, та різними тіньовими схемами через діяльність нотаріусів обкладає поборами громадян України. Це загальна теза, бо багато чого іншого я не можу сказати з відомих вам причин.

Парень: Петро Миколайович, у вас гарна дружина. Вітаю! Чи помолодшали ви внутрішньо під вливом нового шлюбу? Дякую за відповідь.

- Спасибі Вам за побажання і розуміння.

Даша: Петр Николаевич, всего 2 вопроса: 1.Какую проблему вы считаете наиболее существенной для Украины? 2.Как вы оцениваете имидж Украины и украинцев за рубежом? Важен ли этот аспект для ведения международной политики или нет?

- Уважаемая Даша! Ваш вопрос свидетельствует о том, что Вы лично жить так дальше не желаете. В стране очень много проблем порождено тем, что во власти находятся представители крупного капитала. Я разделяю Вашу точку зрения о том, что авгиевые конюшни надо вычищать, а для этого потребуется много усилий. Мы, коммунисты и левые, готовы к этой тяжелой работе.

Авторитет Украины за рубежом очень низкий. Он определен и тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы неоднократно рассматривала ситуацию в Украине и принимала соответствующие резолюции. Среди них и резолюция о том, что Европа осуждает факты торговли людьми и особенно детьми, которые имели место из Украины. В Европе осуждают Украину за то, что она незаконно торгует оружием, через нашу территорию осуществляется транзит наркотиков, из Украины вывозятся грязные деньги.

Слабая экономическая база Украины приводит к тому, что в Европе рассматривают нашу страну как свой сырьевой придаток. А это значит - относят нас к государствам Африки. По этой причине нас не принимают в Евросоюз. Меня очень беспокоит ситуация, в которой оказались наши соотечественники, сбежавшие из Украины на заработки в Европу.

Санек: Петр Николаевич, когда будет закончено восстановление памятника Ленину. И понесет ли наказание Николай Коханивский?

- Уважаемый Александр, по нашим планам реконструкция памятника Ленину в Киеве должна завершиться к 4 ноября нынешнего года. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто внес в это свою лепту. Участники, совершившие акт вандализма, обязательно будут наказаны. Если помаранчевый режим будет действовать вне закона и не привлечет их к уголовной ответственности, мы ответим адекватно.

NetySveta: Петр Николаевич! Идеология коммунистической партии за 15 лет очень изменилась, это не те коммунисты, которые были в СССР. Тем не менее, на выборах вас поддерживают те же бабушки и дедушки из Союза, которые хотят вернуться в то время. Вы не боитесь разочаровать их, если вдруг придете к власти?

- Для NetySveta .Сегодняшние потемки не дают возможность рассмотреть в контексте исторических событий, что было в нашей истории добрым, от чего следует отказаться.

Как Вы говорите «дедушки и бабушки» - для меня это наши отцы, матери. Это золотое поколение нашего народа. Благодаря их самоотверженности была построена великая страна, которая достигла великих свершений. Благодаря их беспримерному мужеству и героизму, советский народ победил фашизм. Это они создали то, что пытаются разграбить в Украине до сегодняшнего дня.

Считаю для себя за честь сделать все, чтобы их старость была им в радость. Мой приход к власти - это гарантия справедливой пенсии, рабочего места, своевременной зарплаты. Это жесткий контроль за ценами и тарифами. Это осуществление государственных программ по развитию образования и медицины... Таким образом наш приход к власти - это гарантия для всех в защите их прав и свобод.

marriam ув.Петр Николаевич, у меня к Вам такой вопрос: как развиваются СЕГОДНЯ украино-российские отношения? И с кем из рос. политиков Вы контактируете или собираетесь контактировать? Спасибо.

- Уважаемая marriam, я не удовлетворен развитием украино-российских взаимоотношений. Их обострение вызвано прежде всего тем, что у власти в Украине находятся националисты. Их политика направлена на то, чтобы Украина была превращена в плацдарм для раскола православного и славянского пространства. Плацдарм усиления противоречий между Евросоюзом и Россией, плацдарм разрешения стратегических интересов США в фарватере Балто-Черноморской дуги, разделяющей Европу.

Проблема украино-российских отношений используется помаранчевыми для обострения ситуации в Украине, не учитывается желание миллионов граждан Украины иметь второй государственный язык - русский. Не учитывается желание миллионов граждан Украины провести референдум о вступлении либо о невступлении в НАТО.

Помаранчевые во главе с Ющенко отвергают желание многих рассмотреть вопрос об экономическом сотрудничестве с Россией в интересах украинского производителя в формате Единого экономического пространства.

У многих граждан Украины вызывают возмущение спекуляции вокруг газотранспортной системы Украины. Национальным позором является реабилитация фашистских прихвостней и переписывание нашей совместной истории. Политическая мазеповщина и хуторянское стремление быть современными гетьманами застилает им глаза и лишает их разума.

Народ Украины в подавляющем большинстве своем не поддерживает такую политику. Это и дает мне основания говорить о том, что в ближайшее время прогрессивные силы освободят Украину от этого безумия. И создадут предпосылки для нового, более качественного этапа укрепления наших братских и дружеских отношений.

Irina: Добрый день! как не стыдно коммунистам подкладываться под БЮТ, неужели не хватает денег,должностей, Только не говорите, что это не так, Ваши голосования в Верховном Совете яркое тому подтверждение. А мы еще думали голосовать за Вас.

- Уважаемая Ирина! 1. Я утверждаю, Вы не приведете ни одного примера по названию проекта Закона и особенно по его содержанию, голосование по которым противоречит нашей предвыборной программе и идеологическим принципам. Не обессудьте меня, Вы являетесь объектом влияния желтой прессы.

2. Фракция Компартии в Верховной Раде насчитывает 27 депутатов. Поэтому тактика наших действий направлена на то, чтобы, используя противоречия, а также клановую борьбу олигархов Партии регионов и БЮТ, проводить те решения, которые выгодны простым гражданам Украины.

С этой целью в 2006 году, когда была реальная угроза втягивания Украины в НАТО, узурпация власти Ющенко, резкое усиление коррупции и обострение взаимоотношений с Российской Федерацией, мы предложили создать антикризисную коалицию. При этом основой для сотрудничества являлся отказ от идеологических вопросов и переход к принятию решений по экономическим и социальным проблемам.

Мы вручили Партии регионов власть и дали им возможность сформировать Кабинет министров. Хочу напомнить, что Партия регионов продолжала навязывать идею создания широкой коалиции с Нашей Украиной и Ющенко, подписывали с ним Универсал, открыла дорогу к досрочным выборам 2007-го года, создавала коалицию с БЮТ.

То есть крупный капитал в лице Партии регионов демонстрировал свое желание союза с теми, кто даст им наибольшую выгоду. В дальнейшем, используя те же противоречия между Партией регионов и БЮТ, мы обеспечивали принятие целого ряда законов, которые защищали, уважаемая Ирина, и Ваши права.

Хочу Вам напомнить и о том, что в условиях уже начавшихся выборов президента представитель Партии регионов Анна Герман заявила о том, что в случае избрания Януковича - президентом, они готовы рекомендовать Тимошенко - премьер-министром. Уважаемая Ирина, мне очень хотелось бы Вам одного: внимательно следите за всем тем, что происходит в нашей жизни. Не забывайте о том, что Вам обещают от крупного капитала до выборов и что они делают после выборов. Определите круг своих интересов, и подумайте о том, как их отстоять. Желаю успехов.

kobold: Скажіть, чому у Києві немає позиції КПУ стосовно Черновецького. Мається на увазі:пікети, заяви, етс. Слабка організація чи підтримка мера?

- Наша позиція: ми були серед тих, хто голосував і вимагав провести дострокові вибори мера міста Києва. Сподіваюсь, що Ви пригадуєте, скільки бруду вилили на нас, на фракцію комуністів за цю позицію. Ми давали шанс мешканцям нашої столиці обрати іншу людину. Але технології, подарунки, хабарі, фальсифікація не дали це зробити.

Останні події свідчать про те, що ми мали рацію. Нас не почули, чи не захотіли почути. А за це сьогодні платять мільйони.

Позиція міської партійної організації відкрита. Ми постійно ведемо боротьбу за те, щоб не руйнували архітектурний комплекс Києва, не руйнували дитячі і спортивні майданчики, не знищували зони рекреації.

andy: Доброго дня! Шановний Петре Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, про ваші взаємини з Кіровоградським міським головою Володимиром Пузаковим. Здається, він дещо відійшов останнім часом від комуністичної ідеології, тісно і плідно співпрацюючи у межах міської ради з «представниками великого капіталу»... (Маю на увазі продаж і роздача направо і наліво земельних ділянок, «підігрування» місцевим олігархам у кадрових питаннях тощо). Дякую!

- Шановний автор! Комуністи обрані не тільки в місті Кіровоград. Практика їхньої діяльності підтверджує, що саме в цих містах більше порядку. Товариш Пузаков, мер Кіровограда, працюючи в дуже складних умовах, у першу чергу вирішував питання, пов"язані з поверненням у комунальну власність міськводоканалу, ремонту дахів та ліфтів, міських доріг.

Його діяльність ускладнювалася тим, що до міської Ради у переважній більшості були обрані представники бізнесу. Вони, як і у Верховній Раді, блокували роботу міськради, не давали можливість сформувати бюджет та керівні органи.

Тільки особистий авторитет Пузакова, його принципова поизція, толерантність, бажання досягти поставленої мети врешті-решт дали можливість запрацювати міськраді.

І ось з приводу цього я хочу звернутися до мешканців міста, які саме й обирають мера міста, які обирають міськраду. Думайте, кому ви передаєте свої повноваження керувати у місті.

Обравши представників капіталу до міськради, а потім обравши комуніста - мером, ви й створили ту колізію, яка довгий час не давала Пузакову можливість реалізувати свої плани.

Rd: В программе Блока левых сил масса слов о бизнесе - и ни слова о борьбе с капитализмом, об интересах пролетариата, о коммунизме собственно. Как Вы объясните переход коммунистов на буржуазные, капиталистические позиции?

Уважаемый автор, народ Украины требует объединения левых сил. Каждая из левых или лево-центристских партий имеет свой взгляд и свою оценку происходящего в Украине. Мы, коммунисты, предложили объединиться, чтобы отстранить режим Ющенко от власти и восстановить народовластие. Мы объединились для того, чтобы Украина (как это записано в нашей Декларации) развивалась по социалистическому пути. Мы объединились для того, чтобы Украина была внеблоковым государством. Чтобы она жила в мире и согласии со своими соседями.

В нашей истории были различные периоды, в том числе и на заре установления Советской власти, когда большевики для достижения победы революции объединяли различные политические силы как мы сегодня говорим левой ориентации. После победы революции конкретная практическая политика и дала ответ на вопрос, кто и как защищает интересы рабочего человека.

Сегодня главный вопрос, еще раз повторяю: это отстранение олигархов от власти, это олигархов от управления экономикой, что и откроет новые возможности для социалистического пути развития Украины. Всем участникам конференции спасибо. Я проанализирую вопросы, на которые я не дал ответ сегодня. И постараюсь ответить на них, в том числе и через сайт Компартии Украины

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus