УКРАИНА

Ющенко подписал указ о комиссии по вопросам реформирования правоохранительных органов

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко 23 мая подписал Указ „Вопрос Межведомственной комиссии по вопросам реформирования правоохранительных органов”. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Президента.

Текст Указа подаем полностью:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 834/2005

Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронних органів та її персональний склад (додаються).

2. Призначити ПОРОШЕНКА Петра Олексійовича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів.

3. Надати голові Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.

4. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком, що додається.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

23 травня 2005 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 травня 2005 року № 834/2005

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронних органів

1. Міжвідомча комісія з питань реформування правоохоронних органів (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Раді національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення аналізу організації та діяльності правоохоронних органів, визначення рівня їх відповідності викликам і загрозам національній безпеці України;

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів в Україні, їх структури, організації діяльності;

організація підготовки та розгляд проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

використовувати державні електронні бази даних, системи зв’язку і комунікацій;

здійснювати аналіз виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у правоохоронній сфері;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких віднесено до її повноважень;

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії. Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два тижні.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Державний секретар України О. ЗІНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 травня 2005 року № 834/2005

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

ПЕТРОЧЕНКО Юрій Адамович – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Комісії

БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович – Віце-прем’єр-міністр України

ГАЛАКА Олександр Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ЗВАРИЧ Роман Михайлович – Міністр юстиції України

ІЩЕНКО Олександр Михайлович – Радник Президента України

КІРЄЄВ Олександр Іванович – Голова Державної податкової адміністрації України

КОРОЛЬ Віктор Миколайович – народний депутат України (за згодою)

КОЩИНЕЦЬ Василь Васильович – Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

ЛИТВИН Микола Михайлович – Голова Державної прикордонної служби України

ЛОЗИЦЬКИЙ Олександр Олександрович – керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович – Міністр внутрішніх справ України

МАЛОМУЖ Микола Григорович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

МОЙСИК Володимир Романович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

ПІСКУН Святослав Михайлович – Генеральний прокурор України (за згодою)

СКОМАРОВСЬКИЙ Володимир Володимирович – Голова Державної митної служби України

СОБОЛЄВ Борис Володимирович – заступник Державного секретаря України

СТРЕТОВИЧ Володимир Миколайович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (за згодою)

ТАЦІЙ Василь Якович – президент Академії правових наук України, ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович – Голова Служби безпеки України

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович – директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Державний секретар України О. ЗІНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 травня 2005 року № 834/2005

ПЕРЕЛІК

указів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 17 січня 2001 року № 17 «Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

2. Указ Президента України від 22 березня 2001 року № 194 «Про внесення доповнення до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

3. Указ Президента України від 18 квітня 2001 року № 263 «Про внесення доповнень до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

4. Указ Президента України від 7 вересня 2001 року № 811 «Про внесення доповнення до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

5. Указ Президента України від 6 березня 2003 року № 201 «Про внесення змін до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

6. Указ Президента України від 7 квітня 2003 року № 299 «Про внесення змін до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

7. Указ Президента України від 13 травня 2004 року № 541 «Про новий склад Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні».

8. Абзац восьмий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року № 77 «Про внесення змін до деяких актів Президента України».

Державний секретар України О. ЗІНЧЕНКО

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus