УКРАИНА

Ющенко утвердил положение о региональных приемных и расширил штат СП

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко 10 июня подписал распоряжение „Вопросы Региональных приемных Президента Украины”, согласно которому утверждается Положения о Региональных приемных Президента Украины и увеличивается предельная численность работников Секретариата Президента Украины до 619 штатных единиц. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Президента.

Полный текст распоряжения:

Текст розпорядження подаємо повністю:

„РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1088/2005-рп

Питання Регіональних приймалень Президента України

1. Затвердити Положення про Регіональні приймальні Президента України (додається).

2. Збільшити граничну чисельність працівників Секретаріату Президента України до 619 штатних одиниць.

У зв’язку з цим внести зміну до Розпорядження Президента України від 10 березня 2005 року № 464 «Про граничну чисельність працівників Секретаріату Президента України», замінивши слова та цифри «у кількості 565 штатних одиниць» словами та цифрами «у кількості 619 штатних одиниць».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

10 червня 2005 року”

Додаток:

„ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України від 10 червня 2005 року № 1088/2005-рп

ПОЛОЖЕННЯ про Регіональні приймальні Президента України

1. Регіональні приймальні Президента України (далі - Регіональні приймальні) утворюються відповідно до Розпорядження Президента України від 28 квітня 2005 року № 1014 «Про Регіональні приймальні Президента України» в Автономній Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі для роботи із зверненнями громадян і підпорядковуються Службі з питань звернень громадян Кабінету Президента України (далі – Служба з питань звернень громадян).

2. Регіональні приймальні у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Державного секретаря України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Регіональних приймалень є:

забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів щодо захисту їх законних прав та інтересів;

опрацювання звернень громадян до Президента України, Секретаріату Президента України та надання повідомлень за результатами опрацювання;

сприяння громадянам за місцем їх проживання у вирішенні відповідно до законодавства питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів.

4. Регіональні приймальні відповідно до покладених на них завдань:

організують і проводять прийом громадян та надають у межах компетенції роз’яснення, рекомендації та консультації з порушених ними питань;

проводять роз’яснювальну роботу щодо практичної реалізації громадянами України конституційного права на письмові або особисті звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів;

опрацьовують звернення громадян, адресовані Президентові України та Секретаріату Президента України, сприяють у встановленому порядку вирішенню порушених питань та в разі необхідності надсилають звернення до Служби з питань звернень громадян для подальшого розгляду;

надсилають у встановленому порядку звернення з питань, вирішення яких входить до компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, для розгляду за належністю та письмово повідомляють про це громадян, які подали звернення;

аналізують та узагальнюють проблеми, які порушують громадяни у зверненнях до Президента України, Секретаріату Президента України, вивчають громадську думку, готують та надсилають Службі з питань звернень громадян аналітичну інформацію про кількість і характер таких звернень;

здійснюють у встановленому порядку контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами доручень Президента України, Державного секретаря України, Першого помічника Президента України - Керівника Кабінету Президента України щодо розгляду питань, порушених у зверненнях громадян;

забезпечують зберігання письмових звернень громадян, службових документів та їх передачу в установленому порядку Службі з питань звернень громадян;

здійснюють інші функції.

5. Регіональні приймальні для виконання покладених на них завдань мають право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Секретаріату Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб інформацію щодо розгляду звернень громадян;

вносити на розгляд Кабінету Президента України та Секретаріату Президента України пропозиції щодо вдосконалення роботи Регіональних приймалень зі зверненнями громадян;

залучати в установленому порядку за погодженням з Керівником Служби з питань звернень громадян фахівців, науковців до розгляду звернень громадян;

користуватися в установленому порядку базами даних Секретаріату Президента України, місцевих органів виконавчої влади.

6. Регіональні приймальні під час виконання покладених на них завдань взаємодіють зі структурними підрозділами Секретаріату Президента України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

7. Регіональні приймальні очолюють керівники.

Керівників та працівників Регіональних приймалень призначає на посади та звільняє з посад Державний секретар України за поданням Першого помічника Президента України – Керівника Кабінету Президента України.

Пропозиції щодо кандидатур на посади керівників та працівників Регіональних приймалень на розгляд Першого помічника Президента України – Керівника Кабінету Президента України вносить Керівник Служби з питань звернень громадян.

8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Регіональних приймалень покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

9. Регіональні приймальні використовують у роботі бланки з найменуванням Служби з питань звернень громадян.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКО”

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus