УКРАИНА

Ющенко поручил Кабмину разработать законопроект об экономической амнистии

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об экономической амнистии. Об этом, как заявил на брифинге в пятницу первый заместитель председателя Секретариата Президента Иван Васюник, идет речь в Указе Президента „О первоочередных мерах относительно детинизации экономики и противодействиях коррупции”, сообщает корреспондент «proUA».

По словам Васюника, экономическая амнистия должна „предусматривать возможность для каждого участника, с одной стороны субъекта предпринимательской деятельности, с другой – в том числе, и высокого должностного лица, одноразово задекларировать свое имущество, которое нажито некриминальным путем”. „При этом субъекте предпринимательской деятельности гарантируется невмешательство органов налоговой службы в проверку деятельности этого субъекта к моменту проведения экономической амнистии”, – объяснил Васюник. Он также отметил, что „после этого вводится новый подход к декларированию доходов, а также вводится общемировая практика контроля за доходами предпринимателей через контроль над их расходами”.

Васюник также сообщил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой законопроектов по этой теме. В эту группу, по словам Васюника, будут приобщены и независимые эксперты.

Текст указа подем полностью:

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1615/2005

Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції

З метою протидії корупції, забезпечення вдосконалення відповідного законодавства, здійснення заходів щодо відокремлення бізнесу від влади, посилення прозорості діяльності органів державної влади, поліпшення умов для ефективного розвитку підприємництва в Україні, усунення причин, що сприяють тінізації економіки, залучення громадськості до моніторингу стану справ у цих сферах постановляю:

1. Визначити одним із пріоритетних заходів щодо протидії корупції запровадження громадського моніторингу стану поширення корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах на загальнодержавному та місцевому рівнях.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та подати у тримісячний строк для внесення Президентом України як невідкладних законопроекти щодо:

а) визначення в системі органів виконавчої влади посад, які є політичними, та встановлення спрощеного порядку звільнення осіб, які обіймають такі посади;

б) уточнення поняття корупції, видів корупційних діянь і суб’єктів цих діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією;

в) установлення порядку передачі майна, що належить особам, які займають політичні посади, та членам їх сімей, в управління спеціалізованим незалежним юридичним особам, порядку здійснення такої діяльності спеціалізованими юридичними особами, а також заборони одержання зазначеними фізичними особами подарунків у вигляді товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує визначений законом розмір;

г) визначення поняття конфлікту інтересів під час виконання державними службовцями повноважень, передбачивши заходи із запобігання виникненню такого конфлікту;

д) посилення кримінальної відповідальності за втручання в діяльність органів дізнання, досудового слідства, суду та встановлення відповідальності за втручання в діяльність органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, здійснюють дисциплінарне провадження;

е) удосконалення процедур декларування доходів і майна державних службовців та осіб, які займають політичні посади чи претендують на їх зайняття, запровадження обов’язкового декларування витрат особами, які займають політичні посади, державними службовцями, працівниками органів прокуратури, служби безпеки, митних органів, органів внутрішніх справ, державної податкової служби, судів та членами їх сімей, а також покладення на органи державної податкової служби контролю за достовірністю відомостей, що містяться в деклараціях про доходи та витрати, визначення механізму оцінки відповідності доходів здійсненим витратам;

є) легалізації доходів фізичних та юридичних осіб, одержаних із порушенням установлених законодавством правил податкового та валютного регулювання, передбачивши механізми її здійснення, в тому числі одноразове декларування всього майна та коштів, заборону на проведення перевірок органами державної влади відповідних фізичних та юридичних осіб за податковими та іншими зобов’язаннями, на які поширюється легалізація і які виникли до її здійснення;

ж) механізмів забезпечення стабільності та непорушності прав власності, набутих у встановленому законом порядку в процесі приватизації державного майна у період 1994 – 2004 років;

з) внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення свободи підприємницької діяльності, обмеження державного регулювання економічних процесів, усунення причин, які сприяють корупції, ухиленню від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), веденню господарської діяльності з порушенням норм законодавства;

й) забезпечення надання громадянам та юридичним особам державних (адміністративних) послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

2) затвердити протягом двох місяців методику та порядок організації проведення громадського моніторингу стану поширення корупційних діянь у політичній, економічній і соціальній сферах на загальнодержавному та місцевому рівнях, передбачивши щорічне оприлюднення його даних;

3) вжити у двомісячний строк у встановленому порядку заходів щодо вдосконалення системи електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

4) забезпечити залучення представників наукових установ, підприємств, об’єднань громадян, соціологічних, міжнародних організацій, незалежних експертів до підготовки на виконання пунктів 1–3 цієї статті проектів відповідних нормативно-правових актів, а також винесення на громадське обговорення зазначених у пункті 1 цієї статті законопроектів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

18 листопада 2005 року»

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus