УКРАИНА

Работодатели обеспокоены непрозрачностью подготовки Соглашения между работодателями, профсоюзами и КМУ

0

0

Всеукраинское объединение организаций работодателей обратилось к Министру труда и социальной политики Украины с письмом, в котором выражает чрезвычайную обеспокоенность непрозрачностью проведения работы по подписанию нового Генерального Соглашения между всеукраинскими организациями работодателей, объединениями профсоюзов и Правительством.

Текст обращения подаем полностью:

„Керівнику робочої групи повноважних представників сторони власників

Міністру праці і соціальної

політики України

Саханю І.Я.

Шановний Іване Яковичу!

Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури (зареєстроване Міністерством юстиції України „02» грудня 2005 року, Свідоцтво № 2343) висловлює Вам свою надзвичайну стурбованість у зв’язку з роботою, яка ведеться щодо підписання нової Генеральної Угоди між всеукраїнськими організаціями роботодавців, об’єднаннями профспілок та Урядом.

Стурбованість викликає не стільки сам факт роботи по підписанню зазначеної Угоди, скільки надзвичайна непрозорість цього процесу. Сьогодні склалася така ситуація, коли реальний власник - роботодавець практично будь-якої галузі виробництва є непоінформованим про ті зобов’язання, які, за чинним законодавством, він має прийняти на себе, належним чином відтворити у колективних угодах та додержуватись певного

терміну.

Незважаючи на те, що дія попередньої Генеральної Угоди закінчилася 31 грудня 2005 року, а робота над новим проектом почалася, виходячи зі скупих повідомлень на офіційних сайтах основних суб’єктів підписання - Федерації роботодавців України,

Федерації профспілок України та Вашого, шановний пане Міністре, Міністерства - ще у

листопаді минулого року, ми, реальні роботодавці-власники були і є відстороненими від

цього процесу.

Представники Федерації роботодавців України, Всеукраїнської асоціації роботодавців

не забезпечили своєчасне ознайомлення з проектом Генеральної Угоди. Від профспілок

надійшли пропозиції, навіть первинний аналіз яких підтверджує, що з економічної точки

зору ніхто їх не прораховував.

Аналіз доступного нам тексту проекту Генеральної Угоди свідчить про декілька

принципових моментів, щодо яких, шановний пане Міністре, хотілося б висловити свою

думку.

Практика підготовки та реалізації попередніх угод такого рівня свідчить, що термін

їх дії не перевищував 2 років. Хоча багато з положень, які містилися у попередніх

Генеральних Угодах застарівали ще на етапі їхнього затвердження Кабінетом Міністрів України, а деякі з них не виконувались взагалі.

Сьогодні ж опрацьовується проект Генеральної Угоди терміном дії на 4 роки.

Враховуючи складність і специфіку історичного моменту, а саме перехідний період до парламентсько-президентської республіки, такий термін дії Генеральної Угоди, на нашу думку, може мати певні ризики.

Так, виникають обґрунтовані побоювання щодо ефективного гарантування Кабінетом Міністрів України додержання умов Генеральної Угоди на такий значний термін. По-перше, до сьогоднішнього часу діє Постанова Верховної Ради України про відставку Уряду. По-друге, Кабінет Міністрів України складе свої повноваження перед новообраним парламентом і буде реформований, по-третє, його функції за чинною Конституцією змінюються, через що він може не прийняти на себе зобов’язання по раніше досягнутим домовленостям , оскільки вони є нереальними і протирічать чинному законодавству.

Також неабияку стурбованість викликають і окремі положення проекту Генеральної Угоди.

Так, в розділі 1 Генеральної Угоди «Сприяння розвитку вітчизняного виробництва,

забезпечення продуктивності зайнятості», зокрема, передбачається включення

профспілкових представників до складу:

- комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання;

- наглядових рад;

- конкурсних комісій з продажу майна;

- комісій щодо списання та відчуження майна підприємств та акціонерних товариств;

- комісій з передачі об’єктів права державної власності у комунальну.

Слід зауважити, що дані положення, які вже містяться у погодженому як профспілками, так і роботодавцями тексті проекту Генеральної Угоди не мають легальної основи, протирічать чинному законодавству і можуть розцінюватися як намагання профспілок втрутитися у нормальну діяльність підприємства.

Такого ж висновку можна дійти, аналізуючи теж погоджене, зокрема, роботодавцями положення стосовно „забезпечення участі представників первинної профспілкової організації ... до розробки норм статутів, а також внесення до них змін та доповнень в частині соціально-економічних та трудових прав працівників”.

Незрозумілим є зобов’язання сторони власників (також погоджене роботодавцями) „забезпечити створення не менше 1 млн. робочих місць за всіма видами економічної діяльності щорічно”. Враховуючи той факт, що країна щорічно недораховує близько 70 тисяч працездатного населення це «зобов’язання» виглядає принаймні дивним. На наш погляд, питання має ставитись про збереження робочих місць. Особливо це актуально у зв’язку з підвищенням цін на енергоносії та тарифів на залізничні перевезення.

І це тільки попередній аналіз існуючого у нас тексту проекту Генеральної Угоди, без суттєвого аналізу інших розділів, таких як оплата праці; зайнятість населення; умови праці і відпочинку та інших, які вже безпосередньо зачіпають реальний фінансово-економічний стан підприємств.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене змушені заявити:

1. Ми, як Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, надзвичайно стурбовані фактом укладання Генеральної Угоди на такий довгостроковий термін, як 4 роки. Вважаємо за доцільне у такий складний період розвитку країни укладати Генеральну Угоду терміном на 1 рік;

2. Пропонуємо проаналізувати Генеральну Угоду як фінансово-економічний документ з усіма економічними та соціальними наслідками для підприємств і бюджету в разі її підписання сторонами;

3. Вважаємо за доцільне створити групу з повноважних представників всеукраїнських об’єднань профспілок та галузевих об’єднань роботодавців і реальних власників з метою перегляду Існуючого тексту проекту щодо визначення ключових положень, які мають бути відображені у тексті Угоди на 2006 рік та приведення тексту проекту Генеральної Угоди у відповідність з чинним законодавством та реальними фінансовими можливостями підприємств.

4. Внести від сторони власників наступні пропозиції, які включити в зобов’язання сторони найманих працівників щодо:

• Підвищення в 2006 році продуктивності праці на 7 %;

• Організації на підприємствах роботи щодо підвищення якості виробленої продукції та енергозбереження на кожному робочому місці;

• Зменшення кількості захворювань на 5 % та організації роботи щодо відтворення робочої сили та пропаганди здорового способу життя, як на виробництві, так і за його межами;

• Організацію роботи щодо підвищення конкурентноздатності робочої сили в Україні;

• Організації роботи серед трудових колективів щодо збереження та

поваги до приватної власності на засоби виробництва

5. Винести проект тексту Генеральної Угоди до її підписання на широке обговорення серед зацікавлених сторін

Також просимо Вас, шановний Іване Яковичу, довести наші пропозиції до всіх учасників процесу по розробці та укладенню нової Генеральної угоди.

З повагою

Голова правління Всеукраїнського Об’єднання організацій роботодавців в сфері будівництва, проектування та архітектури

Ю.Г. Пригаровський”

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus