УКРАИНА

Ющенко создал Нацкомиссию по утверждению свободы слова

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ „О Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли”. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Президента.

С целью обеспечения согласования деятельности органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации, других институтов гражданского общества для утверждения в Украине свободы слова и развития информационной отрасли, надлежащего выполнения обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, ОБСЕ, других международных организациях, и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил создать Национальную комиссию по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Главе Секретариата Президента Украины поручено внести в недельный срок предложения по персональному составу Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли.

Этим Указом также утверждается Положение о Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли.

Текст положения подаем полностью:

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі

1. Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є: підготовка пропозицій щодо виконання зобов’язань України, які випливають з її членства в Раді Європи (зокрема, визначених Рекомендацією № 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 жовтня 2005 року), ОБСЄ, інших міжнародних організаціях, а також досягнення Україною відповідності політичній складовій Копенгагенських критеріїв 1993 року щодо набуття членства в Європейському Союзі в частині забезпечення стабільності та ефективності функціонування відповідних інститутів, які гарантують демократію, принципи свободи слова та розвиток засобів масової інформації (далі – політична складова Копенгагенських критеріїв) та виконання відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз»; проведення моніторингу ефективності реалізації законів та інших нормативно-правових актів щодо свободи слова та розвитку інформаційної галузі, їх відповідності стандартам Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій та вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв і відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз» та підготовка проектів відповідних законодавчих, інших нормативно-правових актів; підготовка довідкових матеріалів з питань відповідності стандартам Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв, виконання відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз», вжиття заходів до висвітлення цієї роботи в засобах масової інформації;

опрацювання пропозицій щодо запровадження європейських стандартів в інформаційній галузі, зокрема щодо: реформування державних та комунальних засобів масової інформації; створення та розвитку системи суспільних (громадських) засобів масової інформації; впровадження цифрового телебачення та інших новітніх інформаційних технологій; розвитку українського сегменту мережі Інтернет; вдосконалення системи підготовки та перепідготовки працівників засобів масової інформації.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: звертатися в установленому порядку до органів державної влади; органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій для одержання інформації та документів, необхідних для її роботи; залучати в разі потреби в установленому порядку представників органів виконавчої влади, експертів, науковців (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання окремих питань; утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань; вносити органам державної влади та органам місцевого самоврядування напрацьовані Комісією пропозиції, у тому числі проекти нормативно-правових актів; здійснювати експертизу проектів актів Президента України, які стосуються інформаційної галузі; організовувати наукові конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до її компетенції.

5. Персональний склад Комісії затверджує Президент України, за поданням Глави Секретаріату Президента України.

Комісія обирає зі свого складу голову та заступника голови.

6. Голова Комісії: забезпечує підготовку засідань Комісії та головує на засіданнях; представляє Комісію у взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також у відносинах з міжнародними організаціями; регулярно, не рідше одного разу на місяць, інформує Президента України про діяльність Комісії; У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади і посадовими особами, яким вони адресовані.

9. У разі виникнення потреби у прийнятті законодавчих актів, актів Президента України чи Кабінету Міністрів України з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, пропозиції з цих питань на розгляд Комісії вносяться разом з проектами відповідних нормативно-правових актів.

10. Забезпечення діяльності Комісії здійснюється Секретаріатом Президента України.

11. Комісія використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням”.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus