УКРАИНА

Президент подписал указ относительно Национальной премии имени Тараса Шевченко

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко 14 ноября подписал Указ „О некоторых вопросах Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко”. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Президента.

Текст Указа предоставляем полностью:

„УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1599/2005

Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Затвердити Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається)

2. Затвердити Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

3. Затвердити персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

4. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо умов оплати праці, матеріального та соціально-побутового забезпечення голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та його заступника, виходячи з умов відповідного забезпечення керівника державного комітету та його заступника.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 29 листопада 1996 року № 1146 «Питання Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка»;

статтю 2 Указу Президента України від 27 вересня 1999 року № 1228 «Про Національну премію України імені Тараса Шевченка»;

Указ Президента України від 10 жовтня 2001 року № 950 «Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;

Указ Президента України від 27 травня 2003 року № 442 «Про внесення змін до складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;

статтю 1 Указу Президента України від 8 березня 2005 року № 452 «Про Національну премію України імені Тараса Шевченка»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 19 травня 2005 року № 824 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

14 листопада 2005 pоку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 листопада 2005 року

№ 1599/2005

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується Президентові України і утворений для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього функцій:

постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

приймає твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії, згідно з установленим порядком їх висунення;

розглядає, обговорює, оцінює твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії;

приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує щорічне вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії;

виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва;

залучати до письмового рецензування творів і робіт, представлених на здобуття Національної премії, визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України;

-відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та членів Комітету.

Голова Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Голова та його заступник працюють у Комітеті на постійній основі, інші члени Комітету – на громадських засадах.

Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців.

Персональний склад Комітету затверджується Указом Президента України строком на п’ять років. Протягом цього строку може проводитися часткова ротація Комітету.

Якщо на здобуття Національної премії висунуто роботу члена Комітету, він протягом обговорення кандидатур та присудження премії не бере участі в роботі Комітету.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 його складу.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості восьми осіб. Керівником секретаріату є заступник голови Комітету.

Голова Комітету затверджує структуру секретаріату, а також формує в установленому порядку кошторис видатків на його утримання.

8. Комітет здійснює в установленому порядку редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань «Бібліотека Шевченківського Комітету».

9. Комітет, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 листопада 2005 року

№ 1599/2005

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія) є найбільш престижною творчою відзнакою в галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики за вагомий внесок у розвиток культури.

2. Національна премія встановлюється для нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України.

3. Щорічно встановлюється до десяти Національних премій.

4. На здобуття Національної премії представляються нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

5. Твори і роботи на здобуття Національної премії представляють Міністерство культури і туризму України, Національна академія наук України, Академія мистецтв України, творчі спілки, літературно-мистецькі об’єднання.

Представлення на здобуття Національної премії погоджується з автором чи колективом авторів.

6. Розгляд, обговорення та оцінка творів і робіт, представлених на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) у три конкурсні тури:

перший тур – попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та відкритого голосування;

другий тур – допущення творів і робіт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування; публікація в газеті «Урядовий кур’єр» списку творів і робіт, допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка, в разі необхідності, експертних висновків;

третій тур – підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження

Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.

Рішення Комітету про допущення творів і робіт до другого та третього турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії – не менш як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

7. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття Національної премії твори і роботи, які в конкурсному відборі були допущені до участі у третьому турі.

8. Твори і роботи на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

9. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Національної премії, не може становити більше трьох осіб, колектив виконавців – більше п’яти учасників. До колективу претендентів не допускається включення осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції.

10. Національною премією можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

11. Національна премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя.

12. Особам, удостоєним Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

13. Лауреатам Національної премії Комітетом виплачується грошова частина премії. Розмір Національної премії визначається кожного року Указом Президента України за пропозицією Комітету,

У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців усім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

14. Указ Президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті «Урядовий кур’єр», оприлюднюється по радіо і телебаченню.

15. Дипломи і Почесні знаки лауреатам Національної премії вручає Президент України 9 березня під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка в Національній опері України.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 14 листопада 2005 року № 1599/2005

СКЛАД

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЛУБКІВСЬКИЙ Роман Мар’янович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, голова Комітету

МАТІОС Марія Василівна – письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заступник голови Комітету

БІЙМА Олег Іванович – кінорежисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

БОКОТЕЙ Андрій Андрійович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

БРЮХОВЕЦЬКИЙ В’ячеслав Степанович – культуролог, президент Національного університету «Киево-Могилянська академія»

ВОЗНИЦЬКИЙ Борис Григорович – мистецтвознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України

ГЕРАСИМ’ЮК Василь Дмитрович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ДРАЧ Іван Федорович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – літературознавець, академік НАН України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

КАДИРОВА Лариса Миколаївна – актриса, голова правління благодійної організації «Шевченківський фонд –XXI століття»

МАРЧУК Іван Степанович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

МОВЧАН Павло Михайлович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ПАЛКІН В’ячеслав Сергійович – диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

РИМАРУК Ігор Миколайович – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

СЛАБОШПИЦЬКИЙ Михайло Федотович – письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

СТАНКОВИЧ Євген Федорович – композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ФЕДОРУК Олександр Касянович – мистецтвознавець

ХОСТІКОЄВ Анатолій Георгійович – актор, режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

ЯКУБОВ Февзі Якубович – ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України.

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus