comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Блог

Даніель Анна : Про боротьбу з корупцією і право на захист в Україні

Після Революції Гідності в нашій країні розпочався процес розбудови системи антикорупційних органів, які мали б забезпечити ефективну реалізацію антикорупційних інструментів: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Державне бюро розслідувань (ДБР), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

2

comments4777

Даніель Анна

Керуючий Адвокатського бюро Анни Даніель, кандидат юридичних наук

Доцент кафедри державно-правових та галузевих дисциплін Київського університету права Національної академії наук України. 
Помічник-консультант народних депутатів України (за строковим трудовим договором на постійній основі) Верховної Ради України VIII, IX скликань.

Спеціалізація: кримінальне право, сімейне право.
Професійні досягнення. Лауреат Другої Національної премії "Найкраща українка в професії-2020" (у номінації Адвокат).

Про ефективність зазначених органів говорять чимало та, на практиці, за останній рік, показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія – усі  ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали (http://cpi.ti-ukraine.org/#/ ).

Згідно ч.1 ст.1 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” НАБУ - є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text).

Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначено Положенням про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора, затвердженим Наказом Генерального прокурора № 125 від 05.03.2020 року. Так, згідно п. 3.1 Положення САП здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування кримінальних правопорушень Національним антикорупційним бюро України та забезпечує швидке, повне та неупереджене розслідування Національним антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень та оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування і судового розгляду (п. 3.3 Положення) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text ).

Національне агентство з питань запобігання корупції – створене відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. Згідно ч. 1 ст. 4 вказаного Закону НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text) .

НАЗК працює за такими напрямками:

  1. аналізує ситуацію з корупцією в Україні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів;
  2. виявляє корупційні норми у законодавстві та проектах актів;
  3. контролює дотриманням правил етичної поведінки, законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців;
  4. координує та надає методичну допомогу державним органам та органам місцевого самоврядування у виявленні та усуненні корупціогенних ризиків у їх діяльності, погоджує та контролює виконання антикорупційних програм у цих органах;
  5. контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їх життя;
  6. стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням партіями виділених з державного бюджету коштів, своєчасністю подання партіями відповідних звітів та достовірністю включених до них відомостей, розподіляє виділені з державного бюджету кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій.
  7. співпрацює з викривачами корупції, надає їм правовий та інший захист

НАЗК адмініструє наступні реєстри: Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняЄдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушенняЄдиний державний реєстр фінансових звітів політичних партій.

Державне бюро розслідувань, згідно ч.1 ст.1 Закону України  “Про Державне бюро розслідувань” є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text ).

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, згідно ч.1 ст. 2 Закону України  “Про Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”,  є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text).

Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України (ч.1 ст. 1 Закону України  “Про Вищий антикорупційний суд”) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text).

Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень та судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних правопорушень, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства.

У листопаді 2020 року, зважаючи на те, що в країні не існувало основного стратегічного документа у сфері запобігання та протидії корупції – Антикорупційної стратегії, що призвело до розбалансованої і малоефективної діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших публічних інституцій у питаннях запобігання та протидії корупції (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007), Верховною Радою України було прийнято урядовий законопроект №4135 “Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки”. Розроблення цього документа координувало НАЗК. Стратегія має забезпечити командну роботу всіх органів влади для протидії та запобігання корупції.

Найбільш популярні “корупційні злочини”: Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України), Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України), Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст.365-3), Службове підроблення (ст.366 КК України), Декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України), Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України),  Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України),  Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України), Незаконне збагачення (ст.368-5 КК України), Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України), Зловживання впливом (ст. 369-2).

З появою антикорупційних органів зростає кількість т.зв. “корупціонерів”, яких вищеперелічені органи намагаються притягнути до відповідальності, а відповідно, стрімко з’являється й попит на адвокатів, до яких вони звертаються за правовою допомогою. 

Згідно ст. 63 Конституції України підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82+#Text). 

Відповідно до ст. 1 Закону України  “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”адвокатська діяльність – незалежна  професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text ).

Згідно ч.1 ст. 4 вказаного Закону адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Зі зростанням кількості справ,  допускається  чимала кількість різноманітних помилок, які пов’язані з порушенням процесуальної регламентації й способів збирання доказів, порядку провадження окремих слідчих розшукових дій, які  адвокати скрупульозно аналізують і,  при нагоді, віртуозно  використовують для захисту клієнта. І, як би не хотілося нашим антикорупціонерам, громадським активістам зробити особу винною “без суду і слідства” й швидше запроторити за ґрати, право на захист і на справедливий суд у нашій країні гарантоване кожній людині.

comments

Інші матеріали автора

Новини

Підписуйтесь на повідомлення, щоб бути в курсі останніх новин!